بازتاب رسانه ای

اکرم رمضان زاده در گفتگو با رکنا مطرح کرد:

اهمیت مشاوره ازدواج و کارکردهای آن در زندگی شاد

 

لینک خبر در رکنا: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس امام خمینی: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه روشنای راه: کلیک کنید

لینک خبر در شبکه البرز: کلیک کنید

 

 

اکرم رمضان زاده در گفتگوی اختصاصی با رکنا:

خیانت زناشویی مثلث عاطفی زوج ها را نابود می کند/ آسیب شناسی خیانت

 

لینک خبر در رکنا: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس امام خمینی: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه عصر خبر: کلیک کنید

 

اکرم رمضان زاده در گفتگوی اختصاصی با رکنا:

تک فرزندی و آسیب هایی که خانواده شاد را نشانه گرفته است

 

لینک خبر در رکنا: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس امام خمینی: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه اندیشه روز: کلیک کنید

لینک خبر در خبرگزاری بسیج: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه باقر شهر نیوز: کلیک کنید

لینک خبر در پایگاه الفبا خبر: کلیک کنید

 

اکرم رمضان زاده در گفتگوی اختصاصی با رکنا:

مشکلات خانواده های امروزی/راهکارهای زندگی خانوادگی شاد را بیاموزید

 

 

اکرم رمضان زاده در گفتگوی اختصاصی با رکنا:

مهارتهای زندگی چیست؟تاثیرات یادگیری در روابط بین فردی

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس امام خمینی: کلیک کنید

 

اکرم رمضان زاده در گفتگوی اختصاصی با عصرخبر:

زندگی ایده آل در گرو افزایش مهارت خودآگاهی

لینک خبر در پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس امام خمینی :کلیک کنید

    خانهمشاورهارتباط با ما